Zoom ID

760 4110 882

email

therapie@deyogakliniek.nl

De Yoga Kliniek

Sessies op afspraak van maandag t/m vrijdag

Op deze pagina vind je alle relevante informatie met betrekking tot:

Aansprakelijkheid en Medische disclaimer, Algemene Voorwaarden, Informatie Dislaimer en de Privacy Verklaring.

Als je hierover vragen hebt, mail deze aan yogales@deyogakliniek.nl

Informatie disclaimer

Op deze website wordt informatie ter beschikking gesteld. Hoewel deze informatie met zorg wordt samengesteld en er gestreefd wordt naar een correcte informatievoorziening, kan dit niet worden gegarandeerd. Daarom kunnen aan de informatie op deze website geen rechten worden ontleend en wordt er geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade als gevolg van onjuistheden of gedateerde gegevens. Bronnen en foto credits worden waar mogelijk bij de tekst/foto vermeld/doorgelinkt.

Aansprakelijkheid en Medische disclaimer

 • Deelname aan de lessen geschiedt geheel op eigen risico. Respecteer je grenzen en forceer niets. Yoga mag geen pijn veroorzaken. Je bent en blijft zelf verantwoordelijk voor jouw eigen lichaam.
 • Deelname aan de les is strikt persoonlijk. Voor de veiligheid is het niet toegestaan meerdere deelnemers op dezelfde inschrijving te laten meedoen. Simpel gezegd: Er mag maar 1 persoon per scherm deelnemen.
 • Raadpleeg bij gezondheidsklachten altijd eerst een arts.
 • Overleg in geval van gezondheidsklachten met de arts of deelname aan de yogalessen raadzaam is.
 • De Yoga Kliniek behoudt zich het recht voor om deelname aan lessen te ontzeggen indien de docent het niet verantwoord vindt.
 • Stel de docent voor aanvang van de les op de hoogte van eventuele gezondheidsklachten of andere fysieke bijzonderheden (o.a., maar niet bepekt tot: zwangerschap, hoge bloeddruk, recente operatie, hartklachten, spier- of gewrichtsklachten en alle overige beperkingen die van invloed kunnen zijn). Er wordt altijd geprobeerd tijdens de lessen individuele aanwijzingen geven, echter kan dit niet altijd worden gegarandeerd.
 • Onderbreek de les bij klachten (pijn, kramp, duizeligheid, misselijkheid etc.) onmiddellijk.
 • Volg de aanwijzing van de docent op en stel een vraag wanneer iets niet duidelijk is.
 • de Yoga Kliniek is niet aansprakelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enig lichamelijk letsel dat voor, tijdens of na een les is ontstaan. Zorg voor een anti-slip yogamat en volg de les op blote voeten om uitglijden te voorkomen. Vergewis je van je omgeving tijdens je les. Heb je genoeg ruimte? Zijn er scherpe randen of hoeken waar je je tegen kunt stoten? Zijn er kleine kinderen of huisdieren in de ruimte? Zorg voor veiligheid van jezelf en anderen.

Algemene Voorwaarden Yogalessen

Aanmelden

Aanmelden per les is verplicht. Er wordt gewerkt met een reserveringssysteem met een maximaal aantal deelnemers per les om professionele persoonlijke begeleiding te kunnen faciliteren.

Afmelden

wanneer je niet kunt komen naar de les word je verzocht af te melden via WhatsApp of mail. Dit kun je doen tot maximaal 30 minuten voorafgaand aan de les. Je betaling wordt dan teruggestort. Bij een No-Show vindt geen terugbetaling plaats.

Lesuitval / vakanties

Indien je al een les gereserveerd hebt, word je persoonlijk op de hoogte gesteld. Je betaling wordt teruggestort.

Inschrijfgeld / Opzegtermijn

Er geldt geen inschrijfgeld en is geen opzegtermijn van toepassing

Betaling

De betaling vind plaats voorafgaand aan de les. De betaling wordt na reservering middels een betaalverzoek (of op termijn termijn via IDEAL) afgehandeld.

Wanneer je niet kunt komen naar de les kun je afmelden via het reserveringssysteem/reserveringsmail. Dit kun je tot maximaal 30 minuten van tevoren doen. Bij een No-Show vindt geen terugbetaling plaats.

Overmacht

De Yoga Kliniek Live Online Yoga is niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-nakoming, direct of indirect, als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken en storingen al dan niet als gevolg van wederrechtelijk handelen van derden.

Indien de les niet is doorgegaan of onderbroken door bovenvermelde overmacht, heb je recht op restitutie van je lesgeld.

Filmen/geluidsopnames

Het is niet toegestaan om voor, tijdens of na de lessen te filmen of geluidsopnames te maken. De docent kan de les opnemen, waarbij de deelnemers aan de les niet in beeld (geluid) zullen komen.

AVG wetgeving
Vanaf 25 mei 2018 moet ieder Europees bedrijf voldoen aan de GDPR (General Data Protection Regulation) regelgeving, die in de Nederlandse wet geïmplementeerd wordt als de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming). Het doel van deze wet is de bescherming van natuurlijke personen, in verband met de verwerking van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens
Gegevens die herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon.
Hieronder vallen o.a. naam, e-mailadres, telefoonnummer. De AVG wetgeving slaat op natuurlijke personen en niet op rechtspersonen en is door de Yoga Kliniek dan ook met die doelstelling ingericht.

Persoonsgegevens die worden verwerkt:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens die je via e-mail toestuurt

Doel verwerking persoonsgegevens
Deze gegevens zijn nodig om alles met betrekking op het uitvoeren van de dienstverlening vast te leggen in een rechtsgeldige overeenkomst tot dienstverlening. Deze overeenkomsten zijn de aanmeldingen van de klanten voor de yogalessen.

De Yoga Kliniek verwerkt je persoonsgegevens om te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren en reserveringen van de yogalessen te bekijken.

Bewaartermijn
Als je een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

De Yoga Kliniek bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Tenzij er een wettelijke grondslag van toepassing is, wordt er een bewaartermijn van 7 jaar gehanteerd.

Gebruik van computers, smartphones en tablets
Er wordt tijdens de lessen gebruik gemaakt van bovengenoemde devices voor de uitvoering van de dienstverlening. Alle devices zijn voorzien van wachtwoordbeveiliging met een lokaal toegangswachtwoord en anti-virus software.

Delen van persoonsgegevens met derden
De Yoga Kliniek verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van de Yoga Kliniek is er een verwerkingsovereenkomst. Mailings worden verzonden via Mailchimp. De lessen worden gestreamd/gefilmd via ZOOM.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Verder heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en/of gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen aan: yogales@deyogakliniek.nl

Beveiliging persoonsgegevens
De Yoga Kliniek neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Voor het bezoeken van de website en voor het dataverkeer van verzonden contactformulieren van en naar de website wordt gebruik gemaakt van een SSL-beveiligingscertificaat.

Bij inschrijving en deelname aan de lessen ga je akkoord met de voorwaarden en bepalingen op deze pagina.

De Yoga Kliniek behoudt zich het recht voor de voorwaarden en bepalingen op deze pagina te wijzigen. De meest recente versie van deze pagina wordt op de website gepubliceerd.

De Yoga Kliniek, Live Online Yoga, Oktober 2022, V2022.02