Zoom ID

760 4110 882

email

therapie@deyogakliniek.nl

De Yoga Kliniek

Sessies op afspraak van maandag t/m vrijdag

Een traject* is een serie Yogatherapie sessies. Het aantal in te zetten sessies wordt in overleg afgestemd nav:

  • De hulpvraag;
  • Analyse van de intake en fysieke/adem intake;
  • Inschatting van de therapeut;
  • Wensen en mogelijkheden van de cliënt.

*Je zit nooit vast aan een traject. Je mag altijd besluiten om te stoppen. Als je de sessies vooruit hebt betaald, krijg je niet gebruikte sessies per ommegaande terugbetaald.

Inhoud Therapie Traject

De Intake ~ Je hulpvraag wordt uitgebreid besproken. Er is alle tijd voor jou. In de therapie werken we met jou als compleet persoon, niet alleen met je klacht. Dat is het grote verschil met yogales of fysiotherapie. Hulpvraag, levensloop, sociale omgeving, gebeurtenissen en medische geschiedenis zijn allen van belang. Door een zinvol en uitgebreid gesprek aan te gaan wordt er gelijk een start gemaakt met een helpende en veilige therapeutische relatie. Een yogatherapeut is opgeleid om boven alles veilig te werken, in de breedste zin van het woord. Fysieke veiligheid, precies weten welke contra-indicaties voor jouw gezondheid en veiligheid van belang zijn. Maar ook voor het creëren van een veilige setting waarin de vertrouwelijke relatie tussen de cliënt en de therapeut plaatsvindt. De Intake is altijd vrijblijvend en kosteloos.

De Fysieke intake ~ Tijdens de fysieke intake kom je in gemakkelijk zittende kleding en gaan we samen bewegen en ademen. Ondertussen observeer ik en stel vragen. Je lichaamshouding, adem, bewegingen. Je lichaam vertelt als het ware je verhaal. We praten over hoe dingen aanvoelen, wat er is gebeurd, hoe iets gekomen is. Ik beloof je dat de fysieke intake ook een positieve ervaring zal zijn. Het is niet moeilijk en zie het vooral niet als een beoordeling. De wijze woorden van een van mijn docenten: “Vergelijken, oordelen en schaamte laten we achter op de gang!” De fysieke intake geldt als een sessie, maar mocht je besluiten geen traject aan te gaan, krijg je 50% van de sessie terugbetaald.

Het therapieplan ~ Yogatherapie intakes zijn grondig en uitgebreid. Ze creëren een essentiële basis voor een veilige en zinvolle therapie. De intakes zijn bedoeld om de cliënt en de therapeut inzicht te geven, de connecties te maken tussen lichaam, geest en gebeurtenissen. De functie van het afspreken van een aantal sessies in de vorm van een traject is bedoeld om duidelijkheid en begrenzing te creëren voor de cliënt en de therapeut. Diagnose stellen, doelen stellen, beloftes maken en grenzen opzoeken zijn nooit onderdeel van een therapieplan in Yogatherapie. Een traject van een aantal sessies afspreken is enkel bedoeld om de therapeutische relatie en intenties zuiver te houden. Zo houden cliënt en therapeut gezamenlijk de voortgang voor ogen, met respect voor elkaars inspanning en financiële investering.

De sessies ~ In de sessies is het onvoorwaardelijk tijd voor jou. En alhoewel er altijd een overkoepelend therapieplan voor is, staat op de eerste plaats hoe jij je voelt, hoe de integratie van de voorgaande sessie verlopen is en wat je op dat moment nodig hebt. Gedurende het anderhalf uur van de sessie komen de vele aspecten van Yoga aan bod, met individueel aangepaste beweging, ademhaling en ontspanning. En alhoewel de therapie lichaamsgericht is, krijg je als je dat wilt, ook uitleg over het hoe en waarom van wat we doen. Thuis verder oefenen wordt gestimuleerd, maar is geen verplichting.

Het vervolg ~ De laatste sessie van het traject besteden we aan jouw toekomstige verhaal. We bekijken wat jij nog nodig hebt om je voortgang te onderhouden, en misschien zelfs nog verder te verbeteren. Je krijgt de beschikking krijgen over jouw eigen yogasessie om zelf thuis verder te oefenen. Ik zet jouw persoonlijke oefeningen op papier en/of neem bijvoorbeeld een audio bestand voor je op.

Vervolgtraject ~ Het kan zijn dat je behoefte hebt aan meer sessies. Daarom kun je een vervolgtraject van 3 sessies boeken. In deze sessies ligt de nadruk op onderhouden en verder bouwen aan vooruitgang.

Losse sessies ~ Losse sessies kun je boeken na een afgerond traject. Misschien zijn je klachten weer terug, of zijn er gebeurtenissen of omstandigheden in je leven waardoor je weer behoefte hebt aan sessie. Ook kun je privéles boeken voor de verdere opbouw van je persoonlijke yoga beoefening.

Klik hier voor aanmelden