Zoom ID

760 4110 882

email

therapie@deyogakliniek.nl

De Yoga Kliniek

Sessies op afspraak van maandag t/m vrijdag

De missie van de Yoga Kliniek is dat iedere volwassene die behoefte heeft aan therapie, die zou moeten kunnen ontvangen.

De Yoga Kliniek streeft naar het voorzien in een veilige en trauma geïnformeerde dienstverlening voor eenieder die behoefte heeft aan therapie. Daarnaast streeft de Yoga Kliniek naar een gezonde professionele bedrijfsvoering, zodat er middelen zijn om te investeren in een veilige werkomgeving, opleiding, nascholing en nieuwe lichaamsgerichte therapieën om de dienstverlening optimaal te kunnen uitvoeren.

Financieel Inclusief willen zijn betekent voor de Yoga Kliniek dat de draagkrachtige cliënten het standaard tarief, overige cliënten naar draagkracht, en zakelijke klanten het zakelijke tarief betalen.

Een deel van de beschikbare behandeluren wordt gereserveerd voor minder financieel draagkrachtige cliënten. Voor deze mensen geldt een laag tarief. De Yoga Kliniek streeft naar een gezonde mix van cliënten, zodat we samen kunnen zorgen voor de mensen die het financieel minder hebben.

Heb je een smalle beurs? Het leven kan stressvol zijn als rondkomen niet vanzelfsprekend is. En dan kun je juist dat steuntje in de rug goed gebruiken.

Twijfel je of je in aanmerking kunt komen voor het inclusieve tarief? Het kennismakingsaanbod van 3 sessies kost niets en is vrijblijvend, dan hebben we alle tijd om in gesprek te gaan. Eerst bellen of mailen kan altijd. +31652342794 of therapie@deyogakliniek.nl